Väktare / Centervakt

Är en person som är anställd av ett bevakningsföretag för att utföra olika bevakningssysslor såsom ronderande bevakning runt objekt, stationär bevakning på objekt, områdesbevakning i förutbestämda områden samt åtgärda utlösta larm på både privata och företagsobjekt. Med bevakning innebär att finna, åtgärda och rapportera avvikelser.

Ordningsvakt

Ordningsvakter anställda av Fyrstads Säkerhetsservice AB arbtetar oftast vid olika köpcentrum. Dessa ordningsvakter har oftast utbildning som väktare i grunden, samt innehar andra typer av säkerhetsutbildning. Ordningsvakten har som uppgift att medverka till att upprätthålla allmän ordning.

Civil Butikskontrollant

En civil butikskontrollant ser ut som vilken kund som helst och smälter på ett naturligt sätt in i mijön som bevakas. Den civila klädseln innebär en diskret yrkesutövning. Butikskontrollantens uppgift är främst att förhindra butiksstölder i varuhus och butiker samt skadegörelse och bedrägeri. Då en butikskontrollant dagligen berövar folk friheten genom envarsgripanden, är det av yttersta vikt att butikskontrollanter besitter goda juridiska kunskaper. Vi lägger därför stor vikt på juridik och konflikthantering.

Parkeringsservice

Våra uniformerade parkeringsvakter utför parkeringsservice på uppdrag av privata hyres- eller fastighetsvärdar. Syftet med tjänsten är att öka framkomligheten i trafiken och att förbättra trivseln i boendemiljöer. Felparkerade bilar kan utgöra en fara om de blockerar korsningar och utrymningsvägar. Parkeringsvaktens uppdrag är att kontrollera att fordon har parkerat rätt, att avgifter är erlagda och att nödvändiga tillstånd finns presenterade samt att boende och besökare i övrigt följer de regler som gäller inom det område som uppdraget avser. Vi kan erbjuda ett åtagande som inkluderar ansvar för korrekt skyltning och information till boende och besökande i området.

Fastighet / Störningsjour

FSS säkrar fastigheter och tryggar tillvaron för såväl fastighetsägare och fastighetsförvaltare som hyresgäster. Vi skapar mervärde i alla led. Vi tar hand om din fastighet med allt från säkerhetsteknik, övervakning och utryckning till kontroll och uppföljning av brandskydd. FSS är bara ett telefonsamtal bort. Våra väktare finns tillgängliga dygnet runt vilket betyder att vi snabbt kan vara på plats om något inträffar. När en anmälan kommer in till oss skickar vi personal till platsen för en bedömning av situationen vi tar kontakt med de personer som stört ordningen för att lugna ned situationen. Om situationen bedöms vara allvarlig tillkallas även polis. Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening får du självklart en rapport med beskrivning av situationen och vilka åtgärder vi genomfört.

Bråklarm

Ett bråklarm används då man vill öka tryggheten hos personalen. Bråklarmet påkallar uppmärksamhet från personal på plats och eventuellt i angränsande lokaler. Bråklarmet kan byggas upp med fast monterade knappar eller med radioöverförda larmknappar som personalen bär med sig. Vid larm från larmknapp (fast eller bärbar) aktiveras knappens nummer och presenteras på väktarens display. Bråklarm används endast för skarpa och hotfulla situationer.Larm tas som en allvarlig situation och väktare tar detta som prio ett och skyndsamt tar sig till objektet.

HRL / Hjärt lungräddning

Utbildning av Hjärt-Lung Räddning för vuxna och/eller barn Användande av hjärtstartare Instruktion vid luftvägsstopp.Du får teori och praktisk träning i HLR-teknik, genomgång av åtgärdervid luftvägsstopp samt användande av hjärtstartare. Teori genomvisning av Power Point bilder och visning på docka. Därefter praktiskträning för deltagarna. Bakgrund och ERC ́s riktlinjer (Internationellt europeiskt råd). Diskussion och frågor eller egna erfarenheter välkomnas. Ett kompetensbevis till alla kursdeltagare efter avslutad utbildning.
Cirka 2 1/2 timme ca. 10-12 personer

Snatteri / Stöld information

Vår snatteri & stöld information bygger på händelser som hänt i verkiga livet. Informationen hålls av utbildad rutinerad väktare / butikskontrollant. Vi informerar personal gällande tillvägagångs sätt vid ett snatteri, ett beteende mönster hos en misstänkt person, tips & trix gällande minimering av svinn, Tjuvarnas tips & utrustning så som larm borttagare, prepparerade väskor & påsar m.m Personalens rättigheter, risker m,m samt rån risk, hotfulla & våldsamma situationer.

Övriga tjänster

Provköp: av varor för att kontrollera
kassapersonalens ärlighet och brister i kassarutiner.

Testköp: testa kassapersonalens beteende och uppmärksamhet gentemot kunden.


Utpasseringskontroll: under arbetsdagen kontrollera om kundens personal för ut varor ifrån företaget. Kontrollera kvitton vid personalköp.

Varuleveranskontroll: förebygga och förhindra leveranssvinn genom kontroller av varutransporter, fordon mm. Kontroll av rutiner. Genomföra vägning och kvalitetskontroll av levererade varor.